KNA FJELLREGIONEN

Bli medlem av KNA Fjellregionen

Bli med i et aktivt klubbmiljø med bilen i sentrum.
KNA Fjellregionen jobber med ulike typer aktiviteter, hor mange av disse naturlig nok er engasjert i bilsport – fra gokart til rally på profesjonelt nivå. Det finnes tilbud til de miste, og til godt voksne medlemmer. 

Ulike typer klubbmedlemsskap

KNA har tre ulike typer medlemsskap, og du kan velge ut i fra ditt behov. KNA har tre forskjellige medlemskategorier; Hovedmedlemskap, familiemedlemskap og assosiert medlemskap.

Ønsker du å bli medlem av KNA Fjellregionen, er det det det assosierte medlemskapet du skal gå for. Medlemsskapet koster kr. 200,- /år, og ønsker du, kan du oppgraderes med KNA Veihjelp for 470,- /år.

Fordeler med klubbmedlemsskap

Alle klubber med mer enn 20 medlemmer kan melde seg inn i KNA gjennom et kollektivt klubbmedlemskap. Det være seg entusiastklubb eller merkeklubb, regionale eller lands dekkende klubber. Et kollektivt klubbmedlemskap gir klubben arrangørstatus i NBF, gunstig forsikring til medlemmenes veteranbiler og rimelig KNA medlemskap

  • Klubbens medlemmer får muligheten til å bli assosierte KNA-medlemmer
  • KNA organiserer felles samlinger etter nærmere avtale med klubbene, basert på klubbenes interessefelt.
  • Gjennom dette blir klubben din en del av et større miljø med stadig større påvirkningskraft.
  • KNA har myndighetspåvirkning som en viktig del av sitt arbeidsområde. Dette vil komme medlemmene til gode ved et felles organisert forum for denne type diskusjoner
  • Klubben gis muligheter til å benytte KNAs fasiliteter etter nærmere avtale. Dette kan være baner, campingplassen i Nevlunghavn, eller Tyrigrava som etter hvert vil bli mer og mer tilgjengelig.
  • Klubbens aktiviteter kan publiseres via terminlister og annonser i bladet BIL/ Motorliv og gjennom KNAs digitale plattformer
  • KNA Klubbmedlemskap gir adgang til å tegne KNA Klubbforsikring.
  • Klubben kan få arrangørlisens og bli godkjent som arrangør av billøp i henhold til Norges Bilsportforbund sitt regelverk. 

Har du spørsmål, er det alltid bare å ta kontakt med oss på telefon +47 21 60 49 00 eller send en e-post-post post@kna.no.