Rallyvettreglene

Disse rallyvettreglene er utarbeidet av Norges Bilsportforbund,
og vi oppfordrer alle til å følge disse for sin egen og andres sikkerhet. 
 1. Respekter skilt og avsperringer. Områder som ikke er merket som publikumsområde må ansees som risikoområde.
 2. Følg sikkerhetsvaktenes anvisninger. De er der for din skyld!
 3. Ha respekt for bilenes fart, og unngå å ferdes i selve rallytraseen.
 4. Stå oppreist med god avstand til veien og følg bilene nøye. 
 5. Hold sansene skjerpet til siste bil har passert.
 6. Sitter du ned, så finn et sted ekstra langt borte fra veien.
 7. Bruk sunn fornuft, hjelp også andre til å stå sikkert plassert.
 8. Stå aldri etter en dump, hopp eller bakketopp.
 9. Vær oppmerksom på at tidsintervallet mellom rallybilene varierer.
 10. Barnevogn, akebrett, sykler og lignende er forbudt langs rallyløypa. 
 11. Hunder skal alltid holdes i bånd dersom de må være med.
 12. Alkohol og rally hører ikke sammen, og husk at en god rallytilskuer forsøpler ikke naturen.
Bilde av publikum og tilskuere på Rally tron 2019. Foto Morten-Haugseggen
RALLYVETTREGLER – Stå oppreist med god avstand til veien og følg bilene nøye. Foto: Morten Haugseggen