Nord Østerdal Motorsport

Nord Østerdal Motorsport ble stiftet i 2015 for å skape et nytt tilbud til motorinteresserte innbyggere i Nord-Østerdal. Hovedformålet er å etablere utendørs gokartbane i tilknytning til NAFs øvingsbane ved Tylldalsveien.

Nord Østerdal Motorsport logo på bakgrunn

I styret for motorsportforeninga sitter Jan Erik Reinertsen sammen med Harald Håkenstad, Brynjulf Strømsaas, Sven Helge Alme og Anders Gjermundshaug. 

Det har vist seg at interessen for et slikt anlegg er stor, og mange bedrifter ser på dette som et fint alternativ for arrangement for ansatte. Privatpersoner vi har snakket med, har også signalisert at dette er noe som både voksne og barn vil ha mye glede av, men også stor nytte i en trafikksikkerhetssammenheng.

Klubben mener banen vil være positivt utover å være et underholdningstilbud. Vi  planlegger å tilby kjøring fra seksårsalderen og mener det vil være et godt tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg ønsker vi å legge til rette for terapikjøring for funksjonshemmede – i toseters gokart.

Nord Østerdal Motorsport har startet jobben med å etablere banen på dugnad. Det er søkt om omregulering av området, banen er tegnet og støyrapport er utarbeidet. 

Banetegning av Nord østerdal motorsport

Nord-Østerdal Motorsport har kommet langt i planene om gokartbane ved NAF-banen i Tylldalslia. Gokartbanen vil gi et tilbud til de som ikke driver med ski eller fotball i Tynset og distriktet rundt.

Det er også viktig for oss å avmystifisere noen forestillinger rundt at det vil bli mye støy eller andre miljøbelastninger av gokartbanen. Støyberegninger er utført, og i bruk blir det begrensninger i kjøretider. Det blir en lav miljøbelastning. For eksempel er det lavt drivstofforbruk på gokarter. Dessuten kan vi regne med at også gokartene går over til elektrisk drift i løpet av noen år.

I tillegg til privat gokartkjøring og utleie av gokart har foreninga lagt til grunn at banen vil brukes til trafikkopplæring og av NAFs lokalavdeling. Anlegget vil brukes til trafikksikkerhetsopplæring i tillegg til fart og moro. Kjøreskolene vil blant annet ha mulighet til å leie banen for oppfriskningskurs for eldre, sier Reinertsen.

Banen i seg selv er tegnet i samarbeid med Norges Motorsportforbund, og vil ha internasjonale mål. Lengden er på 758 meter med en bredde på åtte meter. Kostnaden på asfalten alene anslås til å komme på rundt en million kroner. 

Så langt har signalene fra kommunen vært positive, og dersom planene godkjennes vil de søke Gjensidige-stiftelsen om støtte til bygging.

Vi opplever entusiasme blant mange foreldre for å bygge banen. Flere entreprenører har tilbudt seg å stille opp. 

Rally Tron er det første arrangementet under Nord Østerdal Motorsport. Dette er så klart noe annet enn å bygge og drifte en gokartbane. Men vi ser gjennom arbeidet med Rally Tron at det er en overveldende velvilje når det gjelder dugnad, men også midler både i lokalmiljøet og langt ut av vårt distrikt. Det er åpenbart at motorsport er noe som fenger mange!

Rally Tron 2019 blir spektakulert, og noe helt nytt i vårt området – gled dere!

Styret i Nord Østerdal Motorsport:

Jan Erik Reinertsen (Leder) 
E-post: jan.erik.reinertsen@volvo.com 
Telefon: 975 60 268

Sven Helge Alme
E-post: sven.helge.alme@thevit.no
Telefon: 916 86 850

Harald Håkenstad
E-post: harald@vagservice.no
Telefon: 901 63 069

Brynjulf Strømsaas
E-post: bsm@bsmbil.no
Telefon: 900 85 103

Anders Gjermundshaug
E-post: anders@bga.no
Telefon: 908 62 043

John Magne Lunaas (leder Rally Tron)
E-post: Rallytron2@gmail.com
Telefon: 918 81 691